EU: n komission toteuttama lisälaajennus allekirjoitusten keräämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO,
Ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
Ottaa huomioon väliaikaisista toimenpiteistä asetuksessa (EU) 2020/1042 säädettyjen keruun, todentamisen ja tutkimuksen vaiheita koskevista määräajoista 15 päivänä heinäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 Euroopan kansalaisaloitteesta COVID-19-taudinpurkauksen vuoksi1 ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

 

 

Näistä syistä voidaan päätellä, että keräysjakson jatkamisen myöntämisen edellytykset täyttyvät viiden aloitteen osalta, joiden keräysjakso oli käynnissä 5. toukokuuta 1. Näitä keräyskausia olisi sen vuoksi pidennettävä kolmella kuukaudella.

 

Seuraavien aloitteiden keräyskausien uudet päättymispäivät ovat seuraavat:

 

  • aloite "ÄÄNESTÄJÄT ilman rajoja, EU: n kansalaisten täydet poliittiset oikeudet": 11. kesäkuuta 2022;
  • aloite nimeltään ”Aloita ehdoton perustulo (UBI) kaikkialla EU: ssa”: 25. kesäkuuta 2022;
  • Libertà di condividere -aloite: 1. elokuuta 2022;
  • "Oikeus parantamiseen" -aloite: 1. elokuuta 2022;
  • aloite kansalaisyhteiskunnan aloitteesta biometristen joukkovalvontakäytäntöjen kieltämiseksi: 1. elokuuta 2022;
  • vihreän puutarhan kattotoppi -aloite: 1. elokuuta 2022.

 

 

%d bloggaajat näin: